SkeCon

Vad är SkeCon?

SkeCon är ett event som erbjuder allt från animevisning, tv-spel, karaoke, brädspel, lekar, pyssel, föreläsningar, utställningar och workshops.

Fokus ligger på att skapa en familjär och inbjudande miljö för att träffa och umgås med likasinnade personer.

 

Varför och för vem?

SkeCon startades för 6 år sen för att det var brist på mötesplatser för ungdomar med dessa alternativa intressen i norra Sverige.

Vi vill att alla ungdomar, oavsett vad de är intresserade av, ska ha möjlighet att enklare hitta vänner med likasinnade intressen, ta del av utbudet som finns i samhället och själva bli accepterade.

Det har blivit ett mycket uppskattat och välbesökt arrangemang, med deltagare i åldern från ca 15 till 25 år. Deltagarna kommer till stor del från övriga Sverige (ca 40 %) och viss del från utlandet. Första året var det totalt ca 100 deltagare till att förra året, vara ca 300 stycken.

SkeCon är ett 100 % alkohol- och drogfritt event, vi är mycket noga med detta då vi är medvetna om att många av våra deltagare är under 18 år.

 

Vi vill

Verka för ett mer aktivt förenings- och kulturliv i regionen. Det är väldigt viktigt att det finns ett varierat kulturutbud och ett aktivt föreningsliv då båda skapar ett mer intressant samhälle, samt främjar demokrati och inflytande. SkeCon är en del i detta utbud och har en speciell nisch.

 

Samarbete och utveckling

Campusområdet är valt pga. att det då finns nya möjligheter för fler aktörer att samverka.

Möjligheter till samarbete med utbildningsanordnare inom Campusområdet som berikar arrangemanget och ger utbildningen/studenter möjligheter att visa upp ”studieprojekt” för deltagare och allmänheten.

Många deltagare har en kreativ ådra. När de besöker Skellefteå upptäcker de att det är en kreativ plats som värnar om utveckling inom flera olika inriktningar och där ett flertal arrangemang genomförs under året.

 

Hemvändare

Tack vara arrangemanget så håller många utflyttade Skellefteåbor kontakt med sin hemstad och besöker gärna SkeCon. Steget för att de ska flytta hem förstärks i och med att kontakterna redan finns.

 

Kunskap för livet

Många ideella arbetstimmar är nedlagda under åren och det är en god miljö för ungdomar att utvecklas och lära sig mer om arrangörskunskap.

 

Framtiden

Vi vill att detta ska fortsätta vara ett årligt återkommande arrangemang som utvecklas allt eftersom för att höja kvalitén ytterligare, öka antalet deltagare, synliggöra arrangemanget mer i såväl norrland, Sverige men även utomlands till Norge, Danmark, Finland, USA och Japan.

Vårt mål är att SkeCon, trots att det ligger lite ocentralt för tillresande, ska vara ett arrangemang som är synligt och attraktivt för deltagare från hela världen.

Bra arrangemang får stor spridning runt om i världen och vi vill vara en del av detta.

 

Aktiviteter

Alla aktiviteter genomförs i lokaler på Campusområdet.

Arrangemanget pågår under fredag, lördag och söndag.

De olika aktiviteterna är bland annat tv-spel, karaoke, brädspel, lekar, pyssel, föreläsningar, rave, utställningar, workshops och cosplay.

Lördag mellan kl 12.00 – 16.00 är det öppet för allmänheten. Gratis entré.

De aktiviteter som kommer att pågå under den tiden är föreläsningar, cosplayshow och

utställarmingel.

 

Datum

Höstlovet v.44 . Fredag – Söndag 2-4 november.

 

Plats

Campus Skellefteå

 

Arrangörer

De två ideella föreningarna, Skekai och Triorama event, är huvudsakliga arrangörer som planerar och genomför arrangemanget.

 

Skekai

SkeKai är en ideell förening.

Vi är en förening som främst har inriktningen mot japansk populärkultur.

Föreningen är både religiöst och politiskt obunden, har en nolltolerans gällande alkohol och droger.

 

Triorama event

En förening som har som målsättning att anordna olika former av event och arrangemang. Detta görs i egen regi eller i samarbete med andra aktörer.

Vi vill vara en aktör som genomför olika aktiviteter där live & action står i centrum.

Vi är inte främmande för det lite annorlunda utan gör gärna något utöver det vanliga.

 

Kontaktpersoner

 

Skekai

Johan Fredriksson               Mail: info@skecon.se                  Tel: 076-8044324

 

Triorama event

Veijo Laine                      Mail: veijo@trioramaevent.se        Tel: 070-6666771

 

Kontaktperson: SkeCon Epost: info@skecon.se Stad: Skellefteå